Standaryzacja zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r.

Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Od dnia 1 września br. wprowadza się minimalną łączną liczbę nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która będzie musiała być zapewniona w publicznych i niepublicznych:

  • przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi,
  • szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, które nie są szkołami specjalnymi,
  • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  • zespołach, w skład których wchodzą wymienione wyżej przedszkola lub szkoły

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 styczeń 2021 12:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 16 styczeń 2021 09:01 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 16 styczeń 2021 09:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 marzec 2021 11:35 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 marzec 2021 11:37 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 wrzesień 2021 08:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 wrzesień 2022 06:13 Administrator