Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Gminy Głubczyce.

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, własnością komunalną Gminy Głubczyce o numerze działki 885/4 i 886/1.

Mienie w zarządzie:

- Budynek szkolny - rok budowy 1971 - 1604 m2

- grunty                  - 1,8796 ha

    w tym:  tereny sportowe - 0,688 ha

                 place zaabaw    - 0,02 ha

                tereny zielone     - 0,25  ha

                pozostałe tereny - 0,9216 ha 

 

Szkoła prowadzi działalność finansową i gospodarczą zgodnie z polityką finansową Gminy Głubczyce.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 styczeń 2021 13:24 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 styczeń 2021 14:01 Administrator