Informacje dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach można uzyskać: telefonicznie pod nr telefonu: 77 485 71 10 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załatwianie spraw dotyczących wychowanków przedszkola i uczniów odbywa się poprzez sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:30.

Podczas załatwia spraw przestrzega się przepisów dotyczących komunikowania się z osobami niepełnoprawnymi zgodnie z informacjami zawartymi w Informacji publicznej

Dane teleadresowe:

tel. 77 485 71 10,

tel/fax 77 485 71 82

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www: http://zslisiecice.pl lub http://zslisiecice.com.pl

Adres do korespondencji:

ul. Szkolna 5

48-100 Lisięcice

RODO – Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez szkołę jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkoonymi w Lisięcicach. W Szkole wyznaczono inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawy załatwiane i rozstrzygane w szkole:


Edukacja, wychowanie i opieka:

- zapisy dzieci do przedszkola;
- zapisy uczniów do szkoły; 
- kontrola realizacji obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.


Sprawy administracyjne:


- wydawanie zaświadczeń;
- wydawanie decyzji dotyczących obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego;
- wydawanie dokmentów prawnych, w tym: legitymacji, świadectw, duplikatów, kart rowerowych 


Sprawy kadrowe:

- akta osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
- sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

- ewidencjonowanie czasu pracy.

Sprawozdawczość:


- sprawozdania;
- raporty.
- zestawienia

Składnica akt:

- akta osobowe pracowników;
- arkusze ocen;
- dzienniki zajęć;
- protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z księgą uchwał;
- zarządzenia wewnętrzne dyrektora szkoły.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 styczeń 2021 13:19 Administrator