Rozdział 1

NAZWA I TYP SZKOŁY

 

§  1

 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach
 2. Typ szkoły - ośmioletnia szkoła podstawowa. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego
 3. Siedziba szkoły, adres: ul. Szkolna 5, 48-118 Lisięcice
 4. Nazwa organu prowadzącego - Gmina Głubczyce
 5. Siedziba Organu – ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 
 6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, Opolski Kurator Oświaty w Opolu
 7. Siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny - ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 8. Szkoła posiada stronę internetową,

adres www: http//zslisiecice.com.pl lub http// www.zslisiecice.pl

adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

telefon:  77 4857110.      tel/fax 77 485 7182

 1. Szkoła posiada numery NIP: 748-15-14-229, REGON 000698466
 2. Ustalone nazwy używane  są   przez   Szkołę   na  tablicach i pieczęciach w  pełnym  brzmieniu.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Szkoła posiada własny sztandar z nazwą szkoły i godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Sztandar jest używany zgodnie z przyjętym ceremoniałem.

 § 2

 1. Cykl szkolny wynosi osiem lat, zgodnie z ramowym planem nauczania.
 2. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata, w wyjątkowych sytuacjach te, które ukończyły 2,5 roku. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na podstawie oświadczeń rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Do obwodu szkoły, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/247/17 należą następujące miejscowości: Lisięcice, Zawiszyce, Studzienice, Królowe, Biernatów, Biernatówek, Nowe Sady, Kietlice, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Stara Wieś, Klisino.
 4. Do szkoły mogą być przyjmowani za zgodą dyrektora uczniowie spoza obwodu, jeśli istnieją ku temu warunki. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w ustawy oraz w regulaminie rekrutacji. Zawarte w nim terminy rekrutacji ustala organ prowadzący.
 5. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Głubczyce. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci spoza terenu Gminy określa regulamin rekrutacji. Zawarte w nim terminy rekrutacji ustala organ prowadzący.
 6. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania przez rodziców zezwolenia dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.