INFO

ul. Szkolna 5,
48-118 Lisięcice

Idzie Mikołaj

Czas na prezenty. Czas również na rozliczenie swojego zachowania. Pamiętajcie - Mikołaj patrzy na Wasze uczynki!

czytaj
Business person
Administrator

Dnia 10 listopada 2016 r. przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Zlotu Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. W obchodach udział wzięli harcerze, kadra instruktorska ZHP, Radni Sejmiku Wojewódzkiego, władze samorządowe Głubczyc, Baborowa, Branic i Kietrza, Zarząd Powiatu, Rada Miasta, związki kombatanckie, przedstawiciele organizacji społecznych, partii politycznych, zakładów pracy, lokalnej prasy, telewizji i radia, dyrektorzy szkół i przedszkoli, poczty sztandarowe oraz przedszkolaki i młodzież szkolna. Naszą szkołę reprezentowała oczywiście drużyna „Iskra” oraz nasz poczet sztandarowy. Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli służb mundurowych Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, Placówki Straży Granicznej w Opolu, Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, Zakładu Karnego w Głubczycach oraz Zarządu Miejsko - Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Głubczycach. Zlot Hufca to nie tylko czas wspomnień, ale także doskonała okazja do podsumowania działalności Komendy Hufca ZHP, zaprezentowania środowisk harcerskich z terenu działania hufca Głubczyce, Kietrza, Baborowa i Branic, oraz możliwość podziękowania za współpracę i pomoc okazaną hufcowi. To także świetna okazja do przypomnienia czasów zaborów i okres walki o niepodległość. Uczestnictwo w tak ważnych dla Polski wydarzeniach potęguje w nas patriotyzm, z czego płynie tak silna potrzeba podkreślania tożsamości narodowej. 11 listopad to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność a także symbol głębokiej wiary i zwycięstwa. Odzyskanie niepodległości to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Całą uroczystość uświetniła salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej oraz orkiestra dęta.  Po części oficjalnej obchodów udano się do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie na wszystkich czekała tradycyjna wojskowa grochówka.