INFO

ul. Szkolna 5,
48-100 Lisięcice

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice. Z dniem 18 stycznia 2021 roku 

Prosimy dokonywać zakupów wyżywienia przez stronę internetową   https://splisiecice.loca.pl

Podpisaliśmy umowę z inną firmą. Poniże stosowna informacja i adres pomocy do logowania.

 

Bardzo prosimy o zwrot bryloczków obiadowych. Musimy się rozliczyć z firmą.  

 

Szanowni Państwo
Od 18.01.2021r. działa w szkole nowy system kontroli pracy stołówki szkolnej. Osoby, których dzieci korzystają ze stołówki dokonują zamówienia posiłków i płatności za pomocą programu dostępnego pod adresem splisiecice.loca.pl.
Na e-mail Państwa przyszedł link aktywacyjny w celu założenia w stołówce konta dla dzieci. Proszę kliknąć w link, a następnie założyć hasło. Na stronie można deklarować posiłki na każdy dzień, dla każdego dziecka, opłacić koszyk - zadeklarowane posiłki, poprzez firmę Przelewy24.
UWAGA
Na szkolnej stronie internetowej jest dostępna instrukcja postępowania i obsługi konta na stołówce.
Osoby, które posiadają nadpłatę z roku 2020 proszę o kontakt z panią Sawicką przed wpłatą za styczeń.
 
 


Administrator

WIZJA SZKOŁY

 

Naszą Szkołę tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wzorowo i ciekawie zorganizowana oraz wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne, stanowi atrakcyjne miejsce nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli. Jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia, w której uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, pracują, bawią się, rozwijają swoje zainteresowania i odnoszą sukcesy. Swoje zadania realizuje we współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana szkole sprawia, że z roku na rok szkoła wzbogaca i uatrakcyjnia swoją ofertę oświatową.

 

MISJA SZKOŁY

 

Jesteśmy szkołą, która kształci sylwetkę młodego Polaka w oparciu o takie wartości jak prawda, dobro i piękno, przekazuje uczniom umiejętności i wiedzę umożliwiającą kontynuowanie nauki na następnym etapie kształcenia, promuje zdrowy styl życia, przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie uwzględniając wymogi czasu.

Swoje działania realizujemy poprzez:

·        nauczanie języka obcego od najmłodszych klas;

·        stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod nauczania;

·        zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiedniego do wieku rozwoju psychofizycznego;

·        kształcenie umiejętności poruszania się w świecie informacji;

·        korzystanie z nowoczesnych środków komunikacji i przekazu;

·        kształcenie nawyków proekologicznych i prozdrowotnych;

·        wykształcenie poczucia przynależności do rodziny, środowiska, regionu, kraju i Europy.

E-SZKOŁA

 

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie E-Szkoła.

Główne cele projektu to m.in.:

·        zaoferowanie nauczycielom dostępu do materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej,

·        generator testów z możliwością przygotowania wersji elektronicznej oraz papierowej,

·        możliwość przeprowadzania klasówek oraz testów z automatycznym generowaniem zestawień wyników,

·        dziennik zajęć w formie elektronicznej dla nauczyciela oraz ucznia,

·        system powiadamiania rodziców o wynikach dzieci (uczniów) poprzez Internet.

 

SZKOŁA Z KLASĄ

 

Już od 2001 roku, a następnie w 2015r. rozpoczęliśmy ogólnopolski program "Szkoła z Klasą". Ten tytuł uzyskaliśmy w roku 2002 oraz 2016, ale dalej sumiennie realizujemy zadania oraz przestrzegamy sześć zasad dobrego uczenia się, które przyczyniły się do nadania tego tytułu.

Oto zadania, które realizowaliśmy i dalej realizujemy:
Sześć zasad dobrego uczenia:

1.    Szkoła dobrze uczy każdego ucznia


"Szkoła z klasą wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe"

1.    Szkoła ocenia sprawiedliwie


"Szkoła z klasą sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania"

1.    Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat


"Szkoła z klasą uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i lepiej sobie w nim radzić"

1.    Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości


"Szkoła z klasą rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego"

1.    Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat


"Szkoła z klasą pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera"

1.    Szkoła przygotowuje do przyszłości


"Szkoła z klasą przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury"