Drodzy ósmoklasiści!
Przekazujemy informacje na temat egzaminu ósmoklasisty, materiały dodatkowe do samodzielnej pracy, linki do aplikacji, linki do platform edukacyjnych, z których możecie korzystać samodzielnie lub z polecenia nauczycieli.

Zaglądajcie tu regularnie!

Pamiętajcie, że wasi nauczyciele są z wami w kontakcie zdalnym i nie tylko.

 Jak skutecznie i samodzielnie uczyć się przed egzaminem?

W ostatnich tygodniach przed egzaminem warto poćwiczyć rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych, im więcej – tym lepiej. Pomoże to zapoznać się z różnymi typami zadań, powtórzyć zdobytą wcześniej wiedzę oraz odkryć ewentualne braki, które można jeszcze nadrobić.

A tu kilka wskazówek jak samodzielnie je rozwiązywać, aby nauka była skuteczna:

  • dokładnie zaplanuj czas i miejsce na naukę (np. każdego dnia o godz. 16)
  • przygotuj sobie arkusz i zegarek
  • pozbądź się wszystkich rozpraszaczy
  • rozwiązuj zadania, starając się nie przekraczać czasu podanego na arkuszu
  • gdy zakończysz rozwiązywanie, sprawdź swoją pracę z kluczem odpowiedzi, policz punkty i procenty
  • błędnie rozwiązane zadania przeanalizuj, poszukaj w książkach/Internecie porad jak je rozwiązać i rozwiąż ponownie.