Punktualnie o godzinie 8:00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Ze względów pandemicznych odbył się przy skromnym udziale rodziców. Pożegnana szczególnie uroczyście została klasa VIII. SU przekazał również władzę swoim młodszym kolegom. Cała uroczystość trwała 1,5 godziny.