Teoretycznie można założyć, że podczas edukacji zdalnej zwiększyły się kompetencje uczniów w zakresie uczenia się, szczególnie z wykorzystaniem technologii edukacyjnych. Ale może to założenie na wyrost - czy rzeczywiście taka pozytywna i trwała zmiana ma miejsce? Szkoły, nauczyciele i uczniowie (oraz rodzice) – wszyscy w związku z pandemią doświadczyliśmy szczególnego zaburzenia procesu edukacji.

 

Umiejętność uczenia się to jedna z kompetencji kluczowych, przydatnych przez całe życie. Uważam, że podczas edukacji zdalnej (im dłużej ona trwa, tym lepiej to widać), nastąpił spadek jakości edukacji szkolnej. Chyba wyraźniej widać to od strony rodziców. Prawdopodobnie wielu z nich zauważa niepokojące zjawisko – nasze pociechy podczas lekcji online często robią różne rzeczy, ale niekoniecznie skupione są na nauce. Odkrycie tego nie jest specjalnie trudne – spędzanie przed ekranem komputera kilka godzin codziennie na słuchaniu nauczyciela lub kolegów/koleżanek nie zawsze jest łatwe do zniesienia, zwłaszcza jeśli mają uczyć się tylu trudnych do wytłumaczenia zagadnień bez rzeczywistego kontaktu z nauczycielem. Ale też nikt ich tego nie nauczył – jak mają się efektywnie uczyć. Z drugiej strony też nie ma się im co dziwić – nie do końca wiedzą, po co mają się tego uczyć. A rodzice, którzy przejrzeli podręczniki szkolne (i porównali je z własnymi doświadczeniami) być może dochodzą do podobnych wniosków.

Coś złego dzieje się z uczeniem się uczniów, ale mało się o tym w Polsce mówi. Może to „wina” samej formuły edukacji zdalnej, która nie jest odpowiednia dla uczniów w wieku szkolnym? Rodzice zauważają, że coś się dzieje z edukacją – chyba świadczą o tym ostatnie sondaże CBOS (Newsletter 7/2021):

 badanie1

Pomimo dostrzeganej poprawy, jaka nastąpiła w przygotowaniu szkół do edukacji zdalnej, rodzice na ogół gorzej oceniają jakość nauki online niż stacjonarnej. Ogromna większość z nich uważa, że jakość nauki zdalnej jest gorsza od jakości nauki stacjonarnej, a ponad połowa jest zdania, że jest ona zdecydowanie gorsza. Jedynie nieliczni sądzą, że jest porównywalna bądź lepsza.

badanie2

Wydaje mi się, że na już, na cito, potrzebne są w szkołach programy zajęć dla uczniów poświęcone różnym metodom i technikom uczenia się. To się im naprawdę przyda teraz i potem, przez całe życie.