20 listopada 1989 r. Zgromadzenie ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Jest to dokument obowiązujący we 196 państwach świata. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa i wolności dzieci (wolności osobiste, prawa socjalne, kulturowe i polityczne).

Co roku UNICEF zaprasza do wykorzystania koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

 22 listopada w poniedziałek uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy placówki przyjdą do szkoły ubrani na niebiesko lub chociaż jakiś niebieski dodatek. Przyłączą się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

  Ponadto ogłaszamy szkolny konkurs na projekt muralu ściennego.

Tematem przewodnim pracy  PRAWA DZIECKA

Konkursowy projekt może być wykonany dowolną techniką malarską i w dowolnym formacie. Prace należy dostarczyć do dnia 03 grudnia do pedagoga szkolnego.

Wygrany projekt malowidła ściennego może będzie zdobić ścianę znajdującą się na terenie Szkoły Podstawowej w Lisięcicach, dzięki czemu będzie ona wizytówką naszej szkoły i wsi.

Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda.

To święto ma za zadanie podkreślać zaangażowanie UNESCO w rozwój i propagowanie nauki. Ustanowiono je na Konferencji Generalnej ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku. W tym roku nasza szkoła podjęła wyzwanie i obchodzi to święto pokazując w przystępny sposób, jak wygląda nauka i rozwój. Trzy dni poświęcone na nauki przyrodnicze (biologia, chemia i fizyka) mają zadanie przybliżyć najmłodszym to co nas otacza.

12 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości. Przy patriotycznych wierszach i pieśniach zapoznaliśmy się z historią naszej Ojczyzny. Występ artystyczny klas III, VI i VII upiększony był wspaniałymi tańcami z symbolami biało czerwonymi. Na zakończenie godzinnego apelu odbył się pochód z flagami po naszej miejscowości.

 

5 listopada w klasie I naszej szkoły było wielkie święto. Pasowanie na ucznia. Odbyło się ono na sali gimnastycznej przy obecności rodziców, uczniów klasy II i III oraz dyrektora szkoły. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili szereg prób dojrzałości szkolnej pierwszaków, a oni sami wykazali się zdolnościami artystycznymi, znajomością przepisów ruchu drogowego, matematyki jak również musieli przejść trudny tor sprawnościowy. Ostatecznie wszyscy zdali egzamin i zostali pasowani przez dyrektor szkoły na ucznia i  przyjęci do braci uczniowskiej szkoły. ŻYCZYMY NOWYM KOLEGOM I KOLEŻANKOM SUKCESÓW EDUKACYJNYCH W NASZEJ SZKOLE!