Punktualnie o 8:15 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Po przemówieniu przewodniczącej SU i dyrektora szkoły odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcą. 

 

Punktualnie o godzinie 8:00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Ze względów pandemicznych odbył się przy skromnym udziale rodziców. Pożegnana szczególnie uroczyście została klasa VIII. SU przekazał również władzę swoim młodszym kolegom. Cała uroczystość trwała 1,5 godziny. 

Dzień przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się uroczystość pożegnania najstarszych dzieci przedszkolnych. 20 starszaków zakończyło edukację w "zerówce" i pięknym występem artystycznym, przy obecności rodziców i młodszych kolegów z przedszkola, wyraziło wdzięczność za lata spędzone w murach przedszkola. Były wiersze, piosenki i tańce, a na koniec również grupa młodsza wręczyła medal pierwszoklasisty, żegnając wierszykiem i piosenką starszych kolegów. Po uroczystości było cisto i kawa dla rodziców i słodkości dla absolwentów.    

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy drugiej przystąpili do realizacji jednego z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz dla klas I-III szkół podstawowych poświęconego tematyce ekologicznej, organizowany przez markę m.in. napojów Kubuś. Celem programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” była proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat. Uczniowie brali udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyli się troszczyć o środowisko naturalne, poznawali podstawowe zasady ekologii i dowiadywali się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznawali korzyści płynące z ruchu.

Dzięki materiałom udostępnionym nauczycielom zajęcia były ciekawe i pasjonujące, a dzieci mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” były skonstruowane tak by rozwijały u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz by przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

Dziś każdy drugoklasista może się pochwalić dyplomem potwierdzającym przyznanie tytułu „Kubusiowego Przyjaciela Natury”, a szkoła specjalnym certyfikatem. Z ochotą przystąpimy do kolejnej edycji programu w nowym roku szkolnym.