Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – słowami Wisławy Szymborskiej nasza biblioteka zaprasza wszystkich uczniów na czytelniczą przygodę.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, biblioteka szkolna otrzymała  środki finansowe na zakup książek w sumie 5 000,00 zł, w tym 4 000,00zł to środki pochodzące z dotacji oraz 1 000,00 zł  to wkład własny. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 334 książki, w tym  lektury zgodne z podstawą programową oraz nowości wydawnicze: książki przygodowe, przyrodnicze oraz rozmaite bajki.