Zdjęcia pracowników są ich własnością. ZABRANIA się wykorzystywania wizerunków pracowników bez ich zgody.

Pracownicy

Irena Lenartowicz
Sekretarz szkoły
Małgorzata Sawicka
intendent
Alicja Kwiatkowska - Jasińska
Pomoc nauczyciela w przedszkolu
Krystyna Sękowska
pomoc nauczyciela w przedszkolu
Ewa Bielak
pomoc nauczyciela w przedszkolu
Aneta Grabowska
sprząta pomieszczenia szkolne
Wiesława Jaczyszyn
sprząta pomieszczenia szkolne
Ewa Sawicka
sprząta pomieszczenia szkolne
Malwina Kowalczyk
Szef kuchni
Violetta Mordarska
Kucharka
Sylwester Wójcicki
woźny - rzemieślnik
Krzysztof Kowalczyk
palacz sezonowy