Dziękuję, że byliście wspaniałymi darczyńcami

Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc i ogromne serce jakie okazaliście potrzebującym.

Nasza szkoła już po raz drugi wzięła udział akcji Szlachetna Paczka i nie zawiedliśmy – nasze uczestnictwo zakończyło się ogromnym sukcesem !!! To wszystko dzięki Wam – Rodzice, Uczniowie i pracownicy SP w Lisięcicach, w wybranych domach zagościły radość, nadzieja i przekonanie, że nikt na tym świecie nie jest sam!

Myślę, że była to ogromna lekcja empatii, wrażliwości i otwarcia się na potrzeby innych.

Serdecznie dziękuję darczyńcom za okazane serce! Pamiętajmy, że razem możemy więcej !

Opiekun Szkolnej Rady Wolontariatu SU
Marta Klimek
wolontariusz Szlachetnej Paczki