Jeśli dziecko:

  • Do 1 roku życia -nie gaworzy, nie wypowiada prostych słów : pa, pa. mama, baba.
  • Do 2 roku życia- nie powtarza wyrazów dźwiękonaśladowczych: hau hau , e-o, eo;

Nie wymawia samogłosek: a, e, u, i, y oraz spółgłosek p, b, m, t, d, n, ł.

  • Do 3 roku życia- nie zadaje pytań, nie wymawia głosek: k, g, ch, l, ś, ź, ć, dź; mowa jest niezrozumiała dla otoczenia
  • Do 4 roku życia- nie wykształciły się głoski s, z, c, dz- ciągle zamienia na ś, ź, ć, dź,  posiada ubogi słownik czynny
  • Do 5 roku życia- nie wymawia głosek sz, cz, rz, dż- zamienia szafa- safa, czapka- capka
  • Przełom 5/6 roku życia- nie wymawia głoski r
  • Nieprawidłowo realizuje dźwięki: wkłada język między zęby, ma problemy z rozróżnianiem zasłyszanych dźwięków, oddycha ustami.

  • 5-6 lat – wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r,

    7 lat – ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.