Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w przedszkolu oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Przedszkole umożliwia dzieciom profesjonale kształcenie oraz rozwijanie umiejętności pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:

Nauka języka angielskiego
Od najmłodszych lat uczymy języka angielskiego przez zabawę, ale też regularne zajęcia. wdrażamy program dwujęzycznego przedszkola.
Gimnastyka
Dwa razy w tygodniu dzieci objęte są specjalistyczną gimnastyką rozwijającą w tym korygującą wady postawy.
Religia
Zajęcia prowadzone w najstarszych grupach przedszkolnych.
Zajęcia dydaktyczne
Zajęcia prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi treściami programowymi zawartymi w podstawie wychowania przedszkolnego
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Prowadzimy regularne zajęcia wyrównawcze indywidualne i grupowe.
Zajęcia specjalistyczne
Oferujemy zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz innego rodzaju wsparcie dzieciom potrzebuąjcym specjalnej troski.

Nauczyciele promują twórczą działalność dzieci we wszystkich sferach ich aktywności, preferują model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystując jego wrodzony potencjał i jego mocne strony.
Dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań nasi wychowankowie stają się odkrywcami, badaczami potrafiącymi radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.

W naszym przedszkolu każde dziecko ma prawo do:

 • Zabawy i nauki
 • Szacunku i akceptacji
 • Prywatności i tajemnicy
 • Wyrażania swoich uczuć i emocji
 • Badania i eksperymentowania
 • Indywidualnego tempa rozwoju

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych przeglądach oraz konkursach gminnych i powiatowych oraz w zajęciach dodatkowych.

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Wyniki wskazują, że nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole.

Na terenie Przedszkola organizujemy różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne:

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Zabawy z Mikołajem
 • Spotkania Świąteczne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Uroczyste powitanie wiosny
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Festyny rodzinne

Imprezy o charakterze typowo rodzinnym pozwalają na wzmocnienie więzi rodziców z przedszkolem. Festyny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty pozwalają dzieciom wspólnie z rodzicami przeżywać radosne chwile, uczą szacunku dla tradycji i najbliższych.

Dzieci uczestniczą w wyjazdowych:

 • Przedstawieniach teatralnych
 • Koncertach muzycznych
 • Atrakcyjnych wycieczkach

Ze względu na dobro dzieci, dbamy o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu oraz współpracując w tym zakresie z rodzicami.

Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców proponujemy uczestnictwo w programie adaptacyjnym, łagodzącym problemy dzieci związane z przystosowaniem się do warunków życia przedszkolnego.

Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są bezpłatnie.

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”
Glenn Doman