WIZJA SZKOŁY

 

Naszą Szkołę tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wzorowo i ciekawie zorganizowana oraz wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne, stanowi atrakcyjne miejsce nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli. Jest szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia, w której uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, pracują, bawią się, rozwijają swoje zainteresowania i odnoszą sukcesy. Swoje zadania realizuje we współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana szkole sprawia, że z roku na rok szkoła wzbogaca i uatrakcyjnia swoją ofertę oświatową.

 

MISJA SZKOŁY

 

Jesteśmy szkołą, która kształci sylwetkę młodego Polaka w oparciu o takie wartości jak prawda, dobro i piękno, przekazuje uczniom umiejętności i wiedzę umożliwiającą kontynuowanie nauki na następnym etapie kształcenia, promuje zdrowy styl życia, przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie uwzględniając wymogi czasu.

Swoje działania realizujemy poprzez:

·        nauczanie języka obcego od najmłodszych klas;

·        stosowanie nowoczesnych, aktywnych metod nauczania;

·        zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiedniego do wieku rozwoju psychofizycznego;

·        kształcenie umiejętności poruszania się w świecie informacji;

·        korzystanie z nowoczesnych środków komunikacji i przekazu;

·        kształcenie nawyków proekologicznych i prozdrowotnych;

·        wykształcenie poczucia przynależności do rodziny, środowiska, regionu, kraju i Europy.

E-SZKOŁA

 

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie E-Szkoła.

Główne cele projektu to m.in.:

·        zaoferowanie nauczycielom dostępu do materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej,

·        generator testów z możliwością przygotowania wersji elektronicznej oraz papierowej,

·        możliwość przeprowadzania klasówek oraz testów z automatycznym generowaniem zestawień wyników,

·        dziennik zajęć w formie elektronicznej dla nauczyciela oraz ucznia,

·        system powiadamiania rodziców o wynikach dzieci (uczniów) poprzez Internet.

 

SZKOŁA Z KLASĄ

 

Już od 2001 roku, a następnie w 2015r. rozpoczęliśmy ogólnopolski program "Szkoła z Klasą". Ten tytuł uzyskaliśmy w roku 2002 oraz 2016, ale dalej sumiennie realizujemy zadania oraz przestrzegamy sześć zasad dobrego uczenia się, które przyczyniły się do nadania tego tytułu.

Oto zadania, które realizowaliśmy i dalej realizujemy:
Sześć zasad dobrego uczenia:

1.    Szkoła dobrze uczy każdego ucznia


"Szkoła z klasą wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe"

2.    Szkoła ocenia sprawiedliwie


"Szkoła z klasą sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania"

3.    Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat


"Szkoła z klasą uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i lepiej sobie w nim radzić"

4.    Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości


"Szkoła z klasą rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego"

5.    Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat


"Szkoła z klasą pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera"

6.    Szkoła przygotowuje do przyszłości


"Szkoła z klasą przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury"