Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Czwartek, 16 wrzesień 2021

wydarzenia

Event location

Lisięcice

To święto uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 1994 roku. Data obchodów -16 września upamiętnia podpisanie Protokołu Montrealskiego (1987) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Celem święta jest propagowanie działań ochrony warstwy ozonowej.