loading...

Plan zajęć

Klasa 0

Plan zajęć

Klasa 1

Plan zajęć

Klasa 2

Plan zajęć

Klasa 3

Plan zajęć

Klasa 4

Plan zajęć

Klasa 5

Plan zajęć

Klasa 6

Plan zajęć

Klasa 7

Plan zajęć

Klasa 8

program, organizacja grupy

Grupa przedszkolna 3-4 latki
Grupa przedszkolna 4-5 latków

ostatni szkolny film 

Video

Instrukcja logowania do dzienniczka

Dzienniczek

Teacher icon

Nauczyciele
Klasa 0
Poniedziałek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne  s15
8:00 – 8:50 Zajęcia umuzykalnające z wykorzystaniem m.in. metod aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Carla Orffa, Klanzy s 15
8:50 – 9:30 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
9:30 – 10:30 Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze  - wiodąca aktywność: społeczno-moralna. s 23
10:30 – 11:30 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. ogród
11:30 - 12:00 język angielski s 23
12:00 - 12:30 Obiad S 23
12:30 - 13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, S 23
13:00 - 14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych (zajęcia utrwalające i rozwijające). Praca wyrównawcza.

S 15
Wtorek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50

Zajęcia umuzykalniające z rytmiki -wykorzystanie m.in. metod aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Carla Orffa, Klanzy. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

s 15
8:50 – 9:30 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
9:30 – 10:30

Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze w ramach realizacji wybranego Programu. Wiodąca aktywność: językowa.

s 23
10:30 - 11:00 JĘZYK ANGIELSKI s 23
11:00 - 11:45 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe( na świeżym powietrzu lub w sali). ogród
11:45 - 12:30 Przygotowanie do obiadu - obiad s 23
12:30 - 13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie bajek s 23
13:00-14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych (zajęcia utrwalające i rozwijające)

s 15
Środa
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50 Zajęcia teatralne.  Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. s 15
8:50 – 9:20 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
9:20 – 10:00 Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze kierowane i inspirowane przez nauczyciela uwzględniające różne sfery aktywności dzieci. -wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza s 23
10:00-10:30 religia s 23
10:30-11:30 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe(na świeżym powietrzu lub w sali). ogród
11:30-12:00 Język angielski s 23
12:00 - 12:30 Przygotowanie do obiadu - obiad s 23
12:30-13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie muzyki, bajek s 23
13:00-14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.Praca wyrównawcza.

s 15
Czwartek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50

Zajęcia ruchowe  z elementami gimnastyki korekcyjnej.

s. gimn.
8:50 – 9:20 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
09:20-10:00 Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze. Wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa s 23
10:00-10:30 Religia s 23
10:30-11:45 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy badawcze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe(na świeżym powietrzu lub sali). ogród
11:45 - 12:30 Przygotowanie do obiadu - obiad s 23
12:30-13:00 Zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych s 23
13:00-14:30 Swobodna działalność  dzieci.Praca indywidualna z dziećmi. s 15
Piątek
7:00 – 8:00  Witamy w przedszkolu - zabawy integracyjne s 15
8:00 – 8:50 Zajęcia umuzykalniające z rytmiki -wykorzystanie m.in. metod aktywnego słuchania muzyki Batti Straus, Carla Orffa, Klanzy. Ćwiczenia poranne. s 15
8:50 – 9:30 Śniadanie. Czynności higieniczne s 23
09:30-11:00

Zajęcia  edukacyjno- wychowawcze uwzględniające różne sfery aktywności dzieci. Wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

s 23
11:00-11:30 język angielski s 23
11:30-12:00 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe ogród
12:00-12:30 Obiad s 23
12:30-13:00

Zajęcia relaksacyjne - słuchanie muzyki, bajek.

s 23
13:00-14:30

Swobodna działalność  dzieci. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych (zajęcia utrwalające i rozwijające).

s 15
 
21.02.11 Klasa 1 - od 1 września 2022
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Edukacja  s 29
8:55 – 9:40 Edukacja 29
9:50 – 10:35 Edukacja 29
10:45 – 11:30 język angielski s 29
11:45 - 12:30  wych. fiz  s g
Wtorek
8:00 – 8:45 Edukacja 29
8:55 – 9:40 Edukacja 29
9:50 – 10:35 Edukacja 29
10:45 – 11:30 wych. fiz g
11:45 - 12:30    
Środa
8:00 – 8:45 Edukacja s 29
8:55 – 9:40 Edukacja 29
9:50 – 10:35 religia 29
10:45 – 11:30 Edukacja 29
11:45 - 12:30   25
12:45 - 13:30    
Czwartek
8:00 – 8:45 Edukacja 29
8:55 – 9:40 Edukacja 29
9:50 – 10:35 język angielski 29
10:45 – 11:30 Edukacja s 29
11:45 - 12:30    
12:45 - 13:30    
Piątek
8:00 – 8:45 Edukacja 29
8:55 – 9:40 Edukacja 29
9:50 – 10:35 wych. fizyczne g
10:45 – 11:30 religia 29
11:45 - 12:25 informatyka s 29
21.02.11 Klasa 2 - od 1 września 2022
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Edukacja  s 25
8:55 – 9:40 wych. fizyczne sala gim
9:50 – 10:35 język angielski s 25
10:45 – 11:30 Edukacja s 25
11:45 - 12:30    
Wtorek
8:00 – 8:45 Edukacja s 25
8:55 – 9:40 Edukacja s 25
9:50 – 10:35 wych. fiz s g
10:45 – 11:30 informatyka s 25
11:45 - 12:30 gddd s 25
Środa
8:00 – 8:45 Edukacja s 25
8:55 – 9:40 Edukacja s 25
9:50 – 10:35 Edukacja s 25
10:45 – 11:30 edukacja s 25
11:45 - 12:30 religia   s 25
12:45 - 13:30    
Czwartek
8:00 – 8:45 Edukacja s 25
8:55 – 9:40 Edukacja s 25
9:50 – 10:35 Edukacja s 25
10:45 – 11:30 Edukacja s 25
11:45 - 12:30  
12:45 - 13:30    
Piątek
8:00 – 8:45 Edukacja s 25
8:55 – 9:40 religia s 25
9:50 – 10:35 Edukacja s 25
10:45 – 11:30 wych. fizyczne s g
11:45 - 12:25 język angielski s 25
21.02.11 Klasa 3 - od 1 września 2022
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Edukacja  s 31
8:55 – 9:40 Edukacja 31
9:50 – 10:35 Edukacja 31
10:45 – 11:30 informatyka 31
11:45 - 12:30 język angielski   s 31
Wtorek
8:00 – 8:45 Edukacja s 31
8:55 – 9:40 wych. fiz s g
9:50 – 10:35 Edukacja 31
10:45 – 11:30 język angielski 31
11:45 - 12:30  gddd s 31
Środa
8:00 – 8:45 Edukacja 31
8:55 – 9:40 wych. fizyczne g
9:50 – 10:35 Edukacja 31
10:45 – 11:30 Edukacja s 31
11:45 - 12:30 gddd 31
12:45 - 13:30  
Czwartek
8:00 – 8:45 Edukacja 31
8:55 – 9:40 Edukacja 31
9:50 – 10:35 religia s 31
10:45 – 11:30 Edukacja 29
11:45 - 12:30 wych. fiz s gim
12:45 - 13:30  
Piątek
8:00 – 8:45 religia 29
8:55 – 9:40 Edukacja 31
9:50 – 10:35 Edukacja 31
10:45 – 11:30 Edukacja s 31
11:45 - 12:25  
21.02.11 Klasa 4 - od 1 września 2022
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Matematyka  s 43
8:55 – 9:40 język polski  s 35
9:50 – 10:35  technika s 26
10:45 – 11:30 przyroda s 41
11:45 - 12:30 język angielski s 37
12:45 - 13:30 wdż s.41
Wtorek
8:00 – 8:45 informatyka s 26
8:55 – 9:40 matematyka s 43
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30 plastyka s 26 
12:45 - 13:30 wych. fiz.  s g 
Środa
8:00 – 8:45 język polski s 35
8:55 – 9:40 wych. fiz. s g
9:50 – 10:35 Matematyka s. 43
10:45 – 11:30 religia s 41
11:45 - 12:30 język angielski s 37
12:45 - 13:30   s 40
Czwartek
8:00 – 8:45 język polski s 35
8:55 – 9:40 wych. fiz. s g
9:50 – 10:35 język niemiecki s 37
10:45 – 11:30 historia s 40
11:45 - 12:30 matematyka s 43
12:45 - 13:30   s. 
Piątek
8:00 – 8:45 muzyka s 26
8:55 – 9:40 język angielski s 37
9:50 – 10:35 religia s 35
10:45 – 11:30 zaj. z wych. s 37
11:45 - 12:25  Przyroda s 401
12:45 - 13:30 wych. fizyczne s. gimn.
21.02.11 Klasa 5 - od 1 września 2022
Poniedziałek
8:00 – 8:45 język polski  s 35
8:55 – 9:40 technika  s 26
9:50 – 10:35 biologia s 41
10:45 – 11:30 wych. fiz. s g
11:45 - 12:30 Matematyka s 43
12:45 - 13:30  
Wtorek
8:00 – 8:45 geografia s 40
8:55 – 9:40 język angielski s 37
9:50 – 10:35 matematyka s 43
10:45 – 11:30 zaj. z wych. s 26
11:45 - 12:30 język polski s 35
12:45 - 13:30  muzyka  s. 41
     
Środa
8:00 – 8:45 Religia s 40
8:55 – 9:40 język polski s 35
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30 wych. fiz. s g
11:45 - 12:30 Matematyka s 43
12:45 - 13:30 wdż s 41
13:40 - 14:25 gddd   s 41
Czwartek
8:00 – 8:45 religia s 40
8:55 – 9:40 język polski s 35
9:50 – 10:35 wych. fiz. s g
10:45 – 11:30 język angielski s 37
11:45 - 12:30 informatyka s 26
12:45 - 13:30 historia s 40
Piątek
8:00 – 8:45 plastyka s 26
8:55 – 9:40 wych. fiz. s g
9:50 – 10:35 język niemiecki s 37
10:45 – 11:30 matematyka s 43
11:45 - 12:25 historia s 40
12:45 - 13:30 język angielski s. 37
21.02.11 Klasa 6 - od 1 września 2022
Poniedziałek
8:00 – 8:45 Muzyka  s 41
8:55 – 9:40 język angielski  s 37
9:50 – 10:35 Matematyka s 43
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30 język polski s 35
12:45 - 13:30 technika s 26
13:40 - 14:25    
Wtorek
8:00 – 8:45 Matematyka s 43
8:55 – 9:40 Historia s 40
9:50 – 10:35 Religia s 35
10:45 – 11:30 geografia s 40
11:45 - 12:30 wych. fiz. s g
12:45 - 13:30 język angielski  s 37
13:40 - 14:25 gddd   
Środa
8:00 – 8:45 historia s 41
8:55 – 9:40 matematyka s 43
9:50 – 10:35 wych, fizyczne s g
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30 informatyka s 26
12:45 - 13:30 język angielski  s 37 
     
Czwartek
8:00 – 8:45 religia s 40  
8:55 – 9:40 język niemiecki s 37  
9:50 – 10:35 matematyka s 43  
10:45 – 11:30 wych. fiz. s g  
11:45 - 12:30 język polski s 35  
12:45 - 13:30    s  
13:40 - 14:25      
Piątek
8:00 – 8:45 zaj. z wych. s 43
8:55 – 9:40 plastyka s 26
9:50 – 10:35 biologia s 41
10:45 – 11:30 język polski s 35
11:45 - 12:30 wych. fiz. s g
13:40 - 14:25 język niemiecki s 37
14:30 - 15:15 wdż s 41
21.02.11 Klasa 7 - od 1 września 2022
Poniedziałek
8:00 – 8:45 zaj. z wychowa.  s 37
8:55 – 9:40 Matematyka  s 43
9:50 – 10:35 język angielski s 37
10:45 – 11:30 wych. fizyczne s 43
11:45 - 12:30 Biologia s g
12:45 - 13:30 muzyka s 41
13:40 - 14:25 wdż s 41.
  gddd s. 35
     
Wtorek
8:00 – 8:45 wych. fizyczne s g
8:55 – 9:40 Religia s 40
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30 Chemia s 41
11:45 - 12:30 język angielski s 37
12:45 - 13:30 historia  s 40
13:40 - 14:25 plastyka s 26
     
Środa
8:00 – 8:45 język angielski s 37
8:55 – 9:40 Geografia s 40
9:50 – 10:35 Fizyka s 41
10:45 – 11:30 język niemiecki s 41
11:45 - 12:30 wych. fizyczne s g
12:45 - 13:30 język polski s 35
13:40 - 14:25 matematyka s 43
     
Czwartek
8:00 – 8:45 fizyka s 41  
8:55 – 9:40 Religia s 40  
9:50 – 10:35 język polski s 35  
10:45 – 11:30 matematyka s 43  
11:45 - 12:30 język niemiecki s 37  
12:45 - 13:30 informatyka s 26  
13:40 - 14:25 historia s40  
  doradztwo zaw.    
Piątek
8:00 – 8:45 język polski s 35
8:55 – 9:40 język polski s 35
9:50 – 10:35 matematyka s 43
10:45 – 11:30 chemia s 41
11:45 - 12:30 wych. fizyczne s g
12:45 - 13:30 biologia s 41
13:40 - 14:25 geografia s.40
     
21.02.11 Klasa 8 - od 1 września 2022
Poniedziałek
8:00 – 8:45 wych. fizyczne/język angielski  s g
8:55 – 9:40 Biologia  s 41
9:50 – 10:35 wych. fizyczne s g
10:45 – 11:30 Matematyka s 43
11:45 - 12:30 Edukacja dla bezpieczeństwa s 40
12:45 - 13:30 język polski s 35
13:40 - 14:25 język polski s 35
  doradztwo zaw. s 41
Wtorek
8:00 – 8:45 Religia s 35
8:55 – 9:40 język polski s 35
9:50 – 10:35 Chemia s 41
10:45 – 11:30 Matematyka s 43
11:45 - 12:30 WOS s 40
12:45 - 13:30 zaj. z wych.  s 41
13:40 - 14:25 wych. fizyczne/język angielski sala gim.
14:30 - 15:15  wych. fizyczne  s. g
Środa
8:00 – 8:45 wych. fizyczne/język angielski s g
8:55 – 9:40 język niemiecki/informatyka gr. 1 s 26
9:50 – 10:35 informatyka gr. 2/język niemiecki s 26
10:45 – 11:30 fizyka s 41
11:45 - 12:30 chemia s 41
12:45 - 13:30 Matematyka s 43
13:40 - 14:25 wych.fizyczne/język angielski sala gim.
  wych.fizyczne s g
Czwartek
8:00 – 8:45 wych. fizyczne/język angielski s g  
8:55 – 9:40 fizyka s 41  
9:50 – 10:35 Religia s 43  
10:45 – 11:30 język polski s 35  
11:45 - 12:30 Historia s 40  
12:45 - 13:30 wych. fizyczne/język niemiecki s g  
13:40 - 14:25  gddd  s 43  
Piątek
8:00 – 8:45 wych. fizyczne/język angielski s g
8:55 – 9:40 Historia s 40
9:50 – 10:35 język polski s 35
10:45 – 11:30  WOS s 40
11:45 - 12:30 Matematyka s 43
12:45 - 13:30 geografia s. 40
13:40 - 14:25 wych. fizyczne/język niemiecki s g
Grupa przedszkolna 3-4 latki
Program
PROGRAM REALIZOWANY W grupie najmłodszej realizujemy program wychowania przedszkolnego " Planeta dzieci" A1
JĘZYK OBCY Nauczamy języka angielskiego od najmłodszych lat. Robimy to poprzez zabawę. Dziecko obsłuchuje się z językiem obcym, reaguje na polecenia w obcym języku podczas zabaw. Dzieci słuchają piosenek, opowiadań, oglądają bajki w języku angielskim. Występuje ciągła próba zachęcania dzieci do wymawiania słów w języku angielskim, przyporządkowując ich znaczenie do elementów zabawy. A2
ORGANIZACJA PRACY GRUPY Praca grupy odbywa się według ustalonego i zatwierdzonego rozkładu dnia. Zawsze zaczynamy zabawami muzyczno - rytmicznymi, ćwiczeniami fizycznymi na rozruch dnia. Po śniadaniu prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem nauczania. Zajęcia te obejmuje również nauka języka angielskiego. Przed obiadem planujemy zabawy w sali, ogrodzie lub spacer. Po obiedzie jest przewidziana relaksacja za pomocą słuchania bajek, słuchania muzyki, leżakowania na dywanie A3
WYŻYWIENIE Dzieci otrzymują dwa posiłki dziennie: O godzinie 9:00 - śniadanie oraz o godz. 12:00 dwudaniowy obiad. Posiłki należy wykupić na dany dzień za pomocą aplikacji e-stołówka pod adresem internetowym https://splisiecice.loca.pl. Deklaracje oraz odwołanie deklaracji posiłków w razie nieobecności dziecka w przedszkolu należy do rodziców. Aktualny koszt dziennego wyżywienia (zestawu przedszkolaka) wynosi 4 zł. Przedszkole do 5 godzin pobytu jest bezpłatne, każda następna rozpoczęta godzina to opłata w wysokości 1 zł. Opłaca się dodatkowy pobyt również za pomocą w/w aplikacji. A4

Szanowni Rodzice! Cieszymy się bardzo, że zaufaliście nam i powierzyliście swoje dzieci naszej opiece. Pragniemy przypomnieć, że w miesiącu marcu 2021r. odbywać się będzie rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty będą do pobrania wkrótce.

Prosimy o kontakt z przedszkolem pod numerami telefonów:
+48 533 305 423 lub 77 485 71 10

Wszystkie informacje na temat pracy grupy udziela p. Beata Graboń.

21.02.11 Grupa przedszkolna 4-5 latki
Program
PROGRAM REALIZOWANY W grupie średniej realizujemy program wychowania przedszkolnego " Planeta dzieci" A1
JĘZYK OBCY Prowadzimy nauczanie języka obcego na podstawie programu dwujęzyczne przedszkole. Robimy to poprzez interaktywną zabawę. Dziecko obcuje z językiem obcym, reaguje na polecenia w obcym języku podczas zabaw, udziela prostych odpowiedzi rozpoznaje otaczający świat kojarząc nazwy w dwóch językach. Dzieci słuchają piosenek, uczą się ich, słuchają opowiadań, oglądają bajki w języku angielskim. Występuje ciągła próba zachęcania dzieci do wymawiania słów w języku angielskim, przyporządkowując ich znaczenie do elementów zabawy. A2
ORGANIZACJA PRACY GRUPY Praca grupy odbywa się według ustalonego i zatwierdzonego rozkładu dnia. Zawsze zaczynamy zabawami muzyczno - rytmicznymi, ćwiczeniami fizycznymi na rozruch dnia. Po śniadaniu prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z w/w programem nauczania. Zajęcia te obejmuje również nauka języka angielskiego oraz gimnastykę korekcyjno - wzmacniającą. Przed obiadem planujemy zabawy w sali, ogrodzie lub spacer. Po obiedzie jest przewidziana relaksacja za pomocą słuchania bajek, słuchania muzyki, leżakowania na dywanie oraz zabawy twórcze indywidualne. prowadzi się równie indywidualne zajęcia wyrównujące osiągnięcia edukacyjne. A3
WYŻYWIENIE Dzieci otrzymują dwa posiłki dziennie: O godzinie 9:00 - śniadanie oraz o godz. 12:00 dwudaniowy obiad. Posiłki należy wykupić na dany dzień za pomocą aplikacji e-stołówka pod adresem internetowym https://splisiecice.loca.pl. Deklaracje oraz odwołanie deklaracji posiłków w razie nieobecności dziecka w przedszkolu należy do rodziców. Aktualny koszt dziennego wyżywienia (zestawu przedszkolaka) wynosi 4 zł. Przedszkole do 5 godzin pobytu jest bezpłatne, każda następna rozpoczęta godzina to opłata w wysokości 1 zł. Opłaca się dodatkowy pobyt również za pomocą w/w aplikacji. A4

Szanowni Rodzice! Cieszymy się bardzo, że zaufaliście nam i powierzyliście swoje dzieci naszej opiece. Pragniemy przypomnieć, że w miesiącu marcu 2021r. odbywać się będzie rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty są do pobrania w zakładce rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.

Prosimy o kontakt z przedszkolem pod numerami telefonów:
+48 533 305 423 lub 77 485 71 10

Wszystkie informacje na temat pracy grupy udziela p. Agnieszka Walków.

Instrukcja logowania do dzienniczka

Instrukcja

Nauczyciele

Nauczyciele przedszkola

Grupa 3-4 latki
Nauczyciel specjalista wychowania przedszkolnego. Posiada dodatkowe kwalifikacje logopedyczne. Innowator "bajkoteriapia w procesie wychowania przedszkolnego"
Agnieszka Walków
Grupa 4-5 latki
Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Specjalista z logopedii. Posiada kwalifikacje do nauczania muzyki i plastyki. W szkole prowadzi terapię logopedyczną w klasach I-III oraz zajęcia z muzyki w klasach IV-VII
Klasa 0
Nauczyciel kształcenia zintegrowanego.Innowator "praca metodą Batii Strauss". Przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej.
Aleksandra Kapij
język angielski
Nauczyciel języka angielskiego. Prowadzi zajęcia we wszystkich grupach przedszkolnych oraz w klasach młodszych szkoły. Wychowawca świetlicy.
 

Grupa 2 - nauczyciele przedmiotu

Izabella Łata
Wychowawca klasy 2
Specjalista kształcenia zintegrowanego. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz gimnastyki korekcyjnej
Urszula Wojciechowska
wychowawca klasy 3
Specjalista kształcenia zintegrowanego. Prowadzi również zajęcia terapii pedagogicznej.
Dorota Walczak
wychowawca klasy 1
Specjalista kształcenia zintegrowanego. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej.
Gabriela Surma
język polski
Specjalista języka polskiego. Uczy obecnie w klasach IV-VI. Jest wychowawcą kl. V
Marta Klimek
Język angielski, Fizyka
Wychowawca klasy VI. Uczy języka angielskiego w klasach IV-VIII oraz fizyki w klasach VI-VIII
Małgorzata Górka
biologia, chemia, przyroda
Wychowawca klasy VII. Prowadzi zajęcia w klasach starszych z przyrody, biologii, chemii oraz zajęcia wychowania do życia w społeczeństwie.
Krystyna Humeniuk
nauczyciel j. polskiego
Nauczyciel języka polskiego. Posiada kwalifikacje z historii i sztuki. Prowadzi zajęcia polonistyczne w klasach VII-VIII
Andrzej Ustrzycki
matematyka
Nauczyciel uczący obecnie matematyki w klasach od IV - VIII
Piotr Kowalczyk
wychowawca klasy IV
Nauczyciel specjalista - trener wychowania fizycznego. Posiada kwalifikacje do gimnastyki korekcyjnej.
Monika Podstawka
języki obce
Nauczyciel języka angielskiego oraz języka niemieckiego uczący w klasach III - VII
Pedagog szkolny
Nauczyciel pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pedagog szkolny. Prowadzi również zajęcia doradztwa zawodowego
Barbara Styczeń
Historia, geografia, WOS
Nauczyciel uczący historię, geografię w klasach IV - VIII oraz zajęcia wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII
Marian Stokłosa
religia
Ksiądz, nauczyciel religii od przedszkola do klasy V.
Adam Kryczka
religia
Ksiądz, nauczyciel religii w klasach VI - VIII
Barbara Chudy
plastyka
Nauczyciel prowadzący zajęcia z plastyki oraz gimnastyki korekcyjnej od przedszkola do klas I - III. Prowadzi również bibliotekę.
Psycholog szkolny
Specjalista pomocy psychologicznej, prowadzi zajęcia terapii psychologicznej.
Dorota Skoumal - Naróg
Terapia pedagogiczna, kształcenie specjalne
Nauczyciel specjalista wspomagający pracę nauczycieli, logopeda, specjalista pracy z dziećmi trudnymi.
Lucyna Leżańska
nauczyciel wsparcia pedagogiczno - psychologicznego
terapia pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne