Zdjęcia nauczycieli są ich własnością. ZABRANIA się wykorzystywania wizerunków nauczycieli bez ich zgody.

 

Nauczyciele przedszkola

Grupa 3-4 latki
Nauczyciel specjalista wychowania przedszkolnego. Posiada dodatkowe kwalifikacje logopedyczne. Innowator "bajkoteriapia w procesie wychowania przedszkolnego"
Agnieszka Walków
Grupa 4-5 latki
Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Specjalista z logopedii. Posiada kwalifikacje do nauczania muzyki i plastyki. W szkole prowadzi terapię logopedyczną w klasach I-III oraz zajęcia z muzyki w klasach IV-VII
Klasa 0
Nauczyciel kształcenia zintegrowanego.Innowator "praca metodą Batii Strauss". Przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej.
Aleksandra Kapij
język angielski
Nauczyciel języka angielskiego. Prowadzi zajęcia we wszystkich grupach przedszkolnych oraz w klasach młodszych szkoły. Wychowawca świetlicy.

Grupa 2 - nauczyciele przedmiotu

Izabella Łata
Wychowawca klasy 1
Specjalista kształcenia zintegrowanego. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej oraz gimnastyki korekcyjnej
Urszula Wojciechowska
wychowawca klasy 2
Specjalista kształcenia zintegrowanego. Prowadzi również zajęcia terapii pedagogicznej.
Dorota Walczak
wychowawca klasy 3
Specjalista kształcenia zintegrowanego. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej.
Gabriela Surma
język polski
Specjalista języka polskiego. Uczy obecnie w klasach IV-VI. Jest wychowawcą kl. IV
Marta Klimek
Język angielski, Fizyka
Wychowawca klasy V. Uczy języka angielskiego w klasach IV-VIII oraz fizyki w klasach VI-VIII
Małgorzata Górka
biologia, chemia, przyroda
Wychowawca klasy VI. Prowadzi zajęcia w klasach starszych z przyrody, biologii, chemii oraz zajęcia wychowania do życia w społeczeństwie.
Tomasz Styczeń
wychowawca klasy VII
Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz techniki. Specjalista - pedagog.
Krystyna Humeniuk
wychowawca klasy VIII
Nauczyciel języka polskiego. Posiada kwalifikacje z historii i sztuki. Prowadzi zajęcia polonistyczne w klasach VII-VIII
Barbara Styczeń
Historia, geografia, WOS
Nauczyciel uczący historię, geografię w klasach IV - VIII oraz zajęcia wiedzy o społeczeństwie w klasie VIII
Andrzej Ustrzycki
matematyka, technika, informatyka
Nauczyciel uczący obecnie matematyki w klasach od IV - VIII
Piotr Kowalczyk
wychowanie fizyczne
Nauczyciel specjalista - trener wychowania fizycznego. Posiada kwalifikacje do gimnastyki korekcyjnej.
Marian Stokłosa
religia
Ksiądz, nauczyciel religii od przedszkola do klasy V.
Adam Kryczka
religia
Ksiądz, nauczyciel religii w klasach VI - VIII
Barbara Chudy
plastyka
Nauczyciel prowadzący zajęcia z plastyki oraz gimnastyki korekcyjnej od przedszkola do klas I - III. Prowadzi również bibliotekę.
Monika Podstawka
języki obce
Nauczyciel języka angielskiego oraz języka niemieckiego uczący w klasach III - VII
Pedagog szkolny
Nauczyciel pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pedagog szkolny. Prowadzi również zajęcia doradztwa zawodowego
Psycholog szkolny
Specjalista pomocy psychologicznej, prowadzi zajęcia terapii psychologicznej.
Dorota Skoumal - Naróg
Terapia pedagogiczna, kształcenie specjalne
Nauczyciel specjalista wspomagający pracę nauczycieli, logopeda, specjalista pracy z dziećmi trudnymi.